मंगळवार, १४ ऑक्टोबर, २०१४कधीच लालसा नव्हती मला तुझ्या शरीराची,
अगदी पहिल्या भेटीपासून ते प्रेमात पडे पर्यंत..

मला पोहचायचं होतं माझ्या मनासवे,
तुझ्या बंदिस्त मनापर्यंत..

अर्थात तुझ्या दिसण्याला कधी भुललो नाही,
पण तुझ्या वागण्यानं तू पोहचलीस काळजापर्यंत..

या 'स्वप्नवेड्याला' भुलावणहि काही सोप्पं नव्हतचं मुळी,
पण तुझ्या प्रत्येक अदेन छेडलं घायाळ होईपर्यंत..

तुझं निरागस हसणं,
तुझं निरागस असणं,
हळूहळू मनात घर करत गेलं..

अन तुझ्या मनाचा गंध पसरत गेला,
माझ्या मनाच्या नसा नसापर्यंत..

ते ओझरते स्पर्श तो वाढत गेलेला विश्वास,
मला गुरफटत गेला तुझ्यामध्ये..

तू अबोल राहूनही नजरेनच तुझ बोलणं,
सारं काही भिडत गेलं माझ्या हृदयापर्यंत..

कधी माझं "मी" पण गळालं नाही कळलं,
माझ्या मनासकट तू मला वेढून घेतलं,
आता तुझच आस्तित्व घेऊन जगतो गं मी
शोना..

तुझचं प्रेम राहिल माझ्या श्वासात अखेरच्या क्षणापर्यंत.

मला तुझ्या डोळ्यांमध्ये
रहायचे आहे
स्वप्न बनून नव्हे तर सत्य
बनून..
तुझ्या मनामध्ये रहायचे आहे
कल्पना बनून नव्हे तर आठवण
बनून..
तुझ्या हृदयात रहायचे आहे
रक्त बनून नव्हे तर धकधक
बनून..
तुझ्या शरीरात रहायचे आहे
आत्मा बनून नव्हे तर
भावना बनून..
मला तुझ्या आयुष्यात रहायचे आहे
प्रेयसी बनून नव्हे तर जोडीदार
बनून.

Deserve Only My Life Partner Nothing Anymore ......!! ~  ~

बुधवार, १६ जुलै, २०१४

थोड उलट आहे माझं
तुझ्या हसर्या चेहर्यापेक्षा
मला
तुझा रडवा चेहराच आवडतो,,,,,,
मोहाच्या तीरापेक्षा त्यातला
आपलेपणा मला जास्त भावतो
तुझ्या प्रत्येक अश्रूत मला
माझं प्रेम दिसत
मधेच हसलीस तू तर

तर आमावश्येच चांदण वाटत
जरा वेगळाच जग आहे माझं
वाळवनटातल्या फुलासारखं
पाण्याचा स्पर्श जरी झाला
तरी चटका बसल्यासारख वाटतं....
पण काहीही म्हण
तू हसली तरी गोड दिसतेस
आन रडली तरीही... जास्तच
मीच वेडा
जो तुला समजू शकत नाही
तू हसली आणि रडलीस तरीही
तुझं प्रेम तोलू शकत नाही..
तिला आवडतं माझ्याशी बोलायला

कारण मी बोलका आहे
तिच्या मनातला समजत
नाही तिला…

मी बोलून जातो तिच्या
एक एक विचारांची
वहीच मी उघडतो…

ती म्हणते बोलत जा ना
माझ्याशी मी खूप एकटी
आहे रे आपल्यां मध्ये असूनही
मी खूप परकी आहे रे…

तुझे बोलणं आपलं वाटतं
मग तिला माझ्या मिठीत मी
घेतो तिचाच मी असण्याचा
भास मी तिलादेतो ..

तिला तसे गाणी खूप आवडतात
प्रेमात पडली आहे सांगून ओठांवरही
तिच्या येतात कधी तर ती
माझ्या साठी हि गाणी बोलते
काही कविता ती माझ्यावर हि
लिहते मग वाटतं हेच ते प्रेम जे
आयुष्यात एकदाच भेटतं…

ती सतत माझ्याच विचारात
असते रात्री अपरात्री हि एकदा
फोन करत असते झोप नाही
लागत म्हणते मला कुशीत तुझ्या
घे ना माझ्या खांद्यावर डोकं ठेवून
सुखाने ती झोपते सकाळी म्हणते
मला सोडून तर जाणार नाहीस
नान नको रे जाऊस सोडून तू माझा
आहेस ह्या आशेवरच तर मी जगते ..

खूप सुंदर आहे ती अन प्रेम हि खूप
करते माझ्या फिकिरीत येणारे एक
एक अश्रू तिचे हे सांगते म्हणूनच तर ...
माझा ही जीव तिच्यात दडलाय...

Really I Love You So Much
का कधी कधी अस होत..???
आपण कोणावर इतके प्रेम करतो.
.
पण त्याला त्याची अजिबात जाणीव
हि नसते.
.
का कधी कधी अस होत.?
आपले मन कोणासाठी इतके झुरते
.
पण त्याला त्याची अजिबात कदर नसते.
.

का कधी कधी अस होत.?
कि त्या व्यक्तीशिवाय आपण
अजिबात राहू शकत नाही
.
पण ती व्यक्ती आपल्याशिवाय
हि खूप खुश असते..
.
का कधी कधी अस होत..???
आपण कोणावर इतके प्रेम करतो. .
पण त्याला त्याची अजिबात जाणीव हि नसते. .
.
का कधी कधी अस होत.?
आपले मन कोणासाठी इतके झुरते .
.
पण त्याला त्याची अजिबात कदर नसते. .
का कधी कधी अस होत.?
.
कि त्या व्यक्तीशिवाय आपण अजिबात राहू शकत नाही .
पण ती व्यक्ती आपल्याशिवाय हि खूप खुश असते..

Tuzach......

मंगळवार, २७ मे, २०१४

 

मीचं एक स्वप्न आहे,
स्वप्न माझं बघू नको..
पाहिलस जरी स्वप्न माझं,
माझ्यासाठी जगू नको..
अविचारी मन माझं,
विचार माझा करू नको..


केलास जरी विचार माझा,
माझ्यावरती मरू नको..
पुसून टाक अश्रू तुझे,
डोळ्यात तसेचं विरलेले..
मिटवून टाक नाव माझे,
हातावर तुझ्या कोरलेले..
विसरून जा स्वप्न माझं,
नशीब तुझं फसेल..
पाहिलसं माझं स्वप्न म्हणून,
जग तुझ्यावर हसेल..

_________________________________________________________

Labels

AAI (9) aswesome (33) BABA (4) break up (39) chitr kavita (11) love (122) maitri (10) Marathi Prem Kavita (41) memories (39) sagar wavhal (1) spardha (2) पाऊस (1)
पहिली मैत्री..... पहिलं प्रेम..!
नकळत तुझं मित्रत्व
मी जेव्हा हसून स्वीकारलं होतं
माझ्या भावनांचं विश्व
तेव्हाच विस्तारलं होतं
तुला रोज बघणं
आयुष्यातली एक सवय बनत गेली
तुझ्या फोनची वाट पाहण्यात
संध्याकाळ माझी विरत गेली
तू समोर आल्यावर
शब्द सारेच पळून जायचे
तू गेल्यावर मग मात्र
काय काय सांगायचं होतं
याची आठवण करून द्यायचे

तुझ्या पहिल्याच हास्यात मी
पूर्णपणे डूबायचे आणि
आपल्या मैत्रीच्या वेलीला
आणखीनच जपायचे
मैत्री एवढी सुंदर असते
हे तुझ्या रूपाने जाणवलं
मनाला मोहवणाऱ्या प्रत्येक
गोष्टीत त्या वेळी तुझंच रूप दिसलं
धबधब्यासारखे दिवस वाहत
राहिले असताना तुझ्या सहवासात
मैत्री नकळत मागे पडली
आणि एक प्रेमांकुर उमलला मनात
स्वभाव तुझा मी रोज
पडताळून बघायचे
रोजच्या बोलण्यात मात्र
नवीनच अनुमान निघायचे
तू दिसला नाहीस कधी
तर मेघ डोळ्यात उतरायचे
आणि घरी परत जाताना
मला चिंब भिजवायचे
परत दुसऱ्या दिवशी तू
त्याच गोड चेहऱ्याने हजर
सगळं विसरून पुन्हा तुला
बघायला आतुर असायची नजर
पण सुखाची चाहूल दुःख घेतं
तसंच काहीसं झालं
मैत्री आणि प्रेम मिश्रित हे
नातं एका गैरसमजामुळे विरत गेलं
कदाचित चूक नव्हती
दोघांचीही ,पण जिद्द
होती ना
आपापला इगो मिरवण्याची
मनातली ठसठस जेव्हा
खूपच तीव्र झाली
मैत्रीने एक पाउल पुढे
टाकलं ,आणि मी माघार घेतली
हो , मी माघार घेतली
आणि इगो सोडून दिला
कारण तू दिलेल्या दुःखापेक्षा
मला तू स्वतः जास्त मोलाचा वाटला
तू सुद्धा मनातलं किल्मिष
काढून टाकलस
आणि हसून मी तुझ्या
सोबत आहे , हे
दाखवून दिलंस ....
आता तू असतोस सोबत
म्हणून मी स्वतःवरच खुश असते
रोजचीच संध्याकाळ आता
अजूनच छान दिसते
वाटतं एकदा सांगून टाकावं
मनातलं गुपित सारं
दुसरयाच क्षणी जाणवतं
समजल्यावर सगळं तू
अजूनच दूर गेलास तर ?
मला माहित आहे रे ,
तुझ्या पसंतीत मी
कुठेच बसत नाही ,
पण काय करू , मन
असं धावतं कि थांबतच नाही
एकदा हो म्हणून तर बघ ,
तुझ्यासाठी पूर्णपणे स्वताला बदलेन
तुझ्या वाटेतले काटे पापण्यांनी
उचलून फक्त फुलंच त्यावर पसरेन
मला तुला आयुष्यात
खूप सुखी झालेलं बघायचंय
रात्री झोपशील ना जेव्हा,
तेव्हा तुझ्या चेहऱ्यावरचं
समाधानाचं हसू , हळूच
डोळ्यांनी टिपायचय ''
____________________________________________________-__

Labels

AAI (9) aswesome (33) BABA (4) break up (39) chitr kavita (11) love (122) maitri (10) Marathi Prem Kavita (41) memories (39) sagar wavhal (1) spardha (2) पाऊस (1)

बुधवार, २३ एप्रिल, २०१४

शेवटी तू सोडून गेलीस

टाईमपास नाही म्हणता म्हणता खरं प्रेम
करऊन गेलीस
स्वतः माञ माझ्यापासून दूर निघून गेलीस
आठवतो मला तो क्षण
जेव्हा मी तुला पहिल्यांदा पाहिले
आई-बाबा आणि साईबाबा ची शप्पथ घेऊन
तुला ह्रदयात विसवले
तेव्हा मला खरंच वेड लागले प्रेमाचे
फक्त तुझे आणि तूझेच होऊन जायचे
मी खरंच गं खूप गरिब होतो
म्हणूनच तर मी तूझ्या बाबांचा शञू होतो
मी नव्हतोच गं कधी तुझ्या लायकीचा
पण तुझ्या प्रेमाने मला बनवला बाळ
देवकिचा
पण का होते गं ही गरिब
श्रीमंतीची तूलना
तूच आता या बद्दल काहीतरी बोलना
तू आहेस रे खुप साधा
मनमोकळ
बोलायचा असायचा पक्का इरादा
म्हणूनच तर तू
या ह्रदयाला भावला होतास
कितीतरी खोलवर या ह्रदयात
गुंतला होतास
पण काही ही झालं तरी मी एकटी निर्णय
घेणारी नव्हती रे
माझ्या घरचे ही मला तुझ्यासोबत हवे
आहेत रे

तुझं ठीक आहे रे तु हव तेव्हा ओरडू शकतोस
चिडू शकतोस
पण मी काय करू
कोणाकडे हे दुःख हलकं करू
जाऊदे झालं गेलं विसरून जा
नव्याने सुरूवात कर आयुष्यात पूढे जा
"साला आज आपल्याला कऴला आपण
शिकला नाय पण आपल्याला बोलता येत
तु शिकलीस पण तुला बोलता येत नाय"
"टाईमपास नव्हता तो
आपल्या आयुष्यातला सर्वात बेस्ट टाईम
होता
ती गेली पण आपल्याला टोटल बदलून गेली
आता आपण शिकणार खुप मोठा माणूस
होणार टायवाला
आणि दाखवून देणार
आपला लव्ह खरा होता
टाईमपास नव्हता..."—

मंगळवार, ११ फेब्रुवारी, २०१४

मराठी चित्र कविता वाचा नवीन ब्लॉग वर … 
कवी सागर वाव्हळ /यांच्या  प्रसिद्ध कविता  वाचा  आता त्यांच्या ब्लॉग वर . 

त्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा …। 
http://sagarwavhal.blogspot.in

शनिवार, १ फेब्रुवारी, २०१४

एक दिवस असा होता की,
कुणीतरी माझ्या,
फोनची वाट पहायचं.....

स्वतःच फोन करुन,
मनसोक्त बोलायचं,
त्या गोड गप्पामध्ये रंगायचं.....

एक दिवस असा होता की,
कुणीतरी तासनतास,
माझ्याशी गप्पा मारायचं.....

एक दिवस असा होता की,
मनमोकळे पणानं,
मला सर्व काही सांगायचं.....

आज दिवस असा आहे की,
कुणीतरी विणाकारण मला टाळायचं,
नसलेलं काम सबब म्हणून सांगायचं,
वेळ देऊनही फोन नाही करायचं.....

आज दिवस असा आहे की,
मी माझं नातं मनापासुन जपायचं,
मिळालेल्या वागणुकीतून मन मात्र
दुःखायचं.....

पण ???

माझं हे दुःख कोणाला कळायचं.....

आज प्रश्न असा आहे की,
का कुणाशी स्वार्थासाठी नातं
जोडायचं,
का प्रेमाचं नाव घेऊन ताळ तंत्र
सोडायचं.....

का स्वतःचं व दुस-याचं,
जीवन भकास करायचं
मित्रा, आपल्याला नाही हे जमायचं.....

दुःखातही आपण मात्र हसायचं,
कधी कधी एकांतजागी खुप खुप रडायचं,
चेह-यावर चेहरा लावुन जगायचं.....  

Break-Up Ke Baad.....

चार फुले तुझ्यावर पडतील,

चार फुले माझ्यावर पडतील.....

फरक फक्त एवढाच असेल ???

तु तेव्हा मंडपात असशील,

आणि मी असेन स्मशानात...!!

बरोबर एक वर्षांनी तिच,

गडबड असेल, लगबग असेल.....

फरक फक्त इतकाच असेल ???

तुझ्या घरी बारश्याची तयारी असेल,

आणि माझ्या घरी माझे श्राध्द
असेल...!!
    
रोज सकाळी अंघोळ केल्यावर पूजा करते

चुकता त्याच्यासाठी काहीतरी मागत
असते
एकदा देव म्हणाला कधी तरी चुकून
स्वता: साठीपण
मागत जा त्याला म्हटले त्याच्याशिवाय
माझे
आयुष्य तरी आहे का
मला झोपायला जमीन दिलीस
तरी चालेल .... पण

त्याला तू मखमली पलंग दे,
मला दिवसभराची भूक दिलीस
तरी चालेल ... पण
त्याला तू दरवेळी १२ पक्वान्न दे,
मला तू भले अंधारात ठेव पण
त्याच्यासाठी ... न
विझणारी तू प्रकाशाची ज्योत दे ,
माझ्या वाटेला दुखाश्रू आले
तरी चालेल ... पण
त्याला नेहमी आनंदात ठेव,
माझ्यातला जीव घेतलास तरी चालेल ...
पण
त्याच्या हृदयात माझे स्थान असाच ठेव,
माझे मागणे ऐकून देवपण थक्क झाला,
कधी न
रडणाऱ्या देवाचा डोळा पण
तेव्हा पानावला,
का करतेस इतके प्रेम त्याच्यावर त्याने
प्रेम तुझे
स्वीकारले नाही, का मरतेय
त्याच्यासाठी त्याने
जगणे तुझे मान्य केले नाही,
मी म्हटले सगळ्या प्रश्नाची उत्तरे
तुला भेटतील ,
जेव्हा तू पण कुणाच्या खर्या प्रेमात
पडशील.. —
प्लीज परत येशील का ???
मला नेहमी सारखं,
बावळट बोलायला.....

प्लीज परत येशील का ???
माझ्याशी कारण नसताना,
खोटं खोटं भांडायला.....

प्लीज परत येशील का ???
कसा रे वेडा तु,
सोन्या म्हणायला.....

प्लीज परत येशील का ???
माझ्याशी फोनवर तासन-तास,
गप्पा मारायला.....

प्लीज परत येशील का ???
मधाळ हसतात कसं,
मला दाखवायला.....

प्लीज परत येशील का ???
माझे ओघळणारे अश्रूं,
ओँझळीने अडवायला.....

प्लीज परत येशील का ???
प्रेम कसे करतात,
मला शिकवायला.....

प्लीज परत येशील का ???
माझे विरहात होणारे,
हाल पहायला.....

प्लीज परत येशील का ???
दुःखाच्या दरीत,
पुन्हा ढकलायला.....

प्लीज परत येशील का ???
फसवे नाते खोटी वचने,
पुन्हा तोडायला.....

प्लीज परत येशील का ???
ह्रदयाला झालेल्या,
जखमा भरायला.....

प्लीज परत येशील का ???
माझ्या मुडद्याला एकदा,
बिलगुन रडायला.....

प्लीज परत येशील का ???
माझा जळणारा निष्पाप,
देह पहायला.....

प्लीज परत येशील का ???
   

_____/)___/)______./­¯”"”/­’)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯\)¯¯¯’\_„„„„­\)

© सुरेश सोनावणे....

गुरुवार, १६ जानेवारी, २०१४

तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय
---------------------------------------------------
तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय
असं घडूच शकत नाही
डोळे मिटल्यावरही तुला पहावंस वाटतं
उगीच असं घडत नाही

तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय
असं घडूच शकत नाही
तुला स्वप्नात घेतल्याशिवाय
मनही निजू शकत नाही


तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय
असं घडूच शकत नाही
एक क्षणही तुझ्या आठवणीशिवाय
माझा कधीच जात नाही

तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय
असं घडूच शकत नाही
फक्त तूच माझं विश्व झाली आहेस
इतकं वेड मला लागू शकत नाही

तुझ्यात काहीतरी खास असल्याशिवाय
असं घडूच शकत नाही
उगीच माझ्या रोमा रोमात
तुझी प्रीत फुलली नाही .

सोमवार, ४ नोव्हेंबर, २०१३

मला वेळोवेळी सहकार्य करणाऱ्या माझ्या सर्व मित्र परिवारास दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा !!!

मंगळवार, ११ जून, २०१३

पाऊस हा आठवणीचा सये 
का या सरी संगे राहत नाही .
निघून जातात जश्या त्या सरि
का त्यांच्यासवे हा वाहत नाही? 

भिजतात पापण्या कधी तर
कधी हास्य चमकते गालावर
गुमानी हा पाऊस का नेहमी 
नाचवतो त्याच्याच तालावर?...

आज म्हटलं विचारावं त्याला 
का रे छळ मांडतोस या जीवाचा
तोच पलटून माझ्यावर बरसला 
सांग यात दोष आहे कुणाचा?

मी तर माझं काम करत असतो 
खेळ तुमच्याच मनाचे मांडत असतो 
तुम्हीच जेव्हा कोरडे होता माझ्याविना
मी तेव्हाच तुम्हाला भिजवत असतो ...

एवढंच सांगून तो परत निघून गेला
मी मात्र उभा तिथेच चिंब भिजलेला
आज कधी नव्हे तो एकाकी जीवाला
त्याच आठवणीच्या पावसाचा आधार वाटला .
त्याच आठवणीच्या पावसाचा आधार वाटला ...............
पावसात ती …..

पाण्याने भिजलेली …
थंडी ने शहारलेली …

विजांच्या कडकडाटाने
घाबरलेली …

पावसाच्या थेंबांनी नटलेली …
ओलाव्याने सजलेली …

छत्रीत लपलेली …
चिखलावर थोडीशी रागावलेली …

पण वार्याने सुखावलेली …
दगडा दगडावर पाय टाकत चाललेली …

स्वतः ची स्वतःच सावरलेली …
खोटी खोटी रुसलेली …

थोडीशी लाजलेली …
माझ्याशी हसलेली …

जोराच्या पावसात ….
काळ्या ढगांच्या काळोखात …

छत्र्यांच्या गर्दीत ….
खरंच ती …
ती फार सुंदर दिसत होती.........
हुंदके मनाचे तुला का,

ऐकू येत नाही.....

अश्रूं डोळ्यातले तुला का,

दिसत नाही.....

रोज रोज आठवते सुंदर,

सहवास तुझा.....

आता आठवणींचे ते दिवस,

पुन्हा का येत नाही.....

तुझ्याशिवाय खरं तर,

मला करमतचं नाही.....

कारण ?????

तुझी आठवण आल्याशिवाय,

मी श्वास घेत नाही.....

आज हृदय माझं खूप दुःखतय रे,

वेदनेनी मी खरचं खूप तळमळतेय रे.....

एक वेळा तरी लक्ष दे माझ्याकडे,

ही अपेक्षा मी आता पण ठेवतेय रे.....

कोणी म्हणतं मला मी मूर्ख आहे,

कोणी म्हणतं मला डोकचं नाही.....

त्यांना नाही कळत ते,

तू तरी एक वेळ समजून घे रे.....

तुझी वाट बघत मी जगतेय रे,

वाटेतले काटे मला खूप रूततात रे.....

येऊन एक वेळ दाखव माझी वाट,

ही इच्छा तुझ्याजवळ व्यक्त करतेय रे.....

बोलायचं आहे मला खूप काही,

पण ?????

तुला आणि वेळेला मी घाबरतेय रे.....

आता तरी तू समजून घे माझा त्रास,

तुजविण या जगात मी खूप एकटी आहे रे.....

तुजविण या जगात मी खूप एकटी आहे रे.....
        

शनिवार, १ जून, २०१३

कहाणी ऐका एका वेश्येची
पुरुषांची वासना शमविणाऱ्या साधनाची
पशुंकडून ओरबाडले जाणाऱ्या एका स्त्रीची
कहाणी ऐका एका वेश्येची.....

बालपण सगळ चिखलातच गेल
आईच दुधपण बाटलीतूनच पिल
जगायचं रडगाण पण लवकरच कळल
कहाणी ऐका एका वेश्येची....

शाळा कसली माहीतच नाही
शिक्षणाचा तर मला गंधच नाही
भातुकलीचा खेळ ठाऊकच नाही
पशूंचा सहवास तर नवीनच नाही
कहाणी ऐका एका वेश्येची.....

कोमार्याची माझ्या कुणाला चाडच नाही
देहाची तर कुणालाच किमत नाही
भावनांची कदरही कुणालाच नाही
प्रेम तर माझ्या नशिबातच नाही
कहाणी ऐका एका वेश्येची...

संसार पडलाय उघड्यावर
सुहागरात्रही केली दुसऱ्याबरोबर
संसाराचा गाडा माझ्याच देहावर
कहाणी ऐका एका वेश्येची.....

रात्र-रात्र ज्यांनी आम्हाला जागविल
वेश्या-वेश्या म्हणून त्यांनीच हिणवल
समाजातील घाण म्हणून गावाबाहेर हाकलल
कहाणी ऐका एका वेश्येची....

तान्हुल्याला माझ्या मात्र मी घडविलं
नरकातून या बाहेर ढकललं
आमच आयुष्य असच गंजल
त्याच्या तरी आयुष्यात नंदनवन फुलविल
कहाणी ऐका एका वेश्येची....

आज समाजात वेश्या असूनही इतके बलात्कार होतात....त्या जर नसत्या तर स्त्रियांना जगणे फार मुश्कील झाले असते .....हे एक वास्तव आहे .........

स्त्रोत: भारतीय नागरिक

सोमवार, २९ एप्रिल, २०१३

४०,० ० ० वाचक संख्या पूर्ण 
आपल्या ढापलेल्या कविता या ब्लोग ची ४०,० ० ० वाचक संख्या पूर्ण झाली आहे . 
सर्व वाचकांचे आभार . असाच प्रतिसाद असू द्या . 
www.fbkavita.blogspot.com

शुक्रवार, १२ एप्रिल, २०१३

मित्रांनो मित्र क्रिएशन ब्लॉग्गिंग सर्विसेस ने आपल्या नविन ब्लॉग ची आवृत्ति जाहिर  केलेली आहे.

महाराष्ट्राचा गौरवशाली इतिहास / The History of Maharashtra..... या नविन ब्लॉग द्वारे आपल्याला मिळेल महाराष्ट्रात होऊन गेलेले / असलेले संत , साहित्यिक, अभिनेते , समाज सुधारक, समाजकारणी,राजकारणी, लढवय्ये, खेळाडू आदी ज्यांचा संपूर्ण महाराष्ट्राला अभिमान आहे.अशा सर्व इतिहास कार लोकांची माहिती एक क्लिक वर 

त्यासाठी क्लिक करा खालील लिंक वर सर्व ऐतिहासिक महापुरुशांची माहिती एकच क्लिक वर 
 महाराष्ट्राचा गौरवशाली इतिहास / The History of Maharashtra.....

मंगळवार, १२ मार्च, २०१३


मला तुला भेटायच होत
मनातल सगळ सांगायच होत
डोळे भरून तुला पहायच होत
मनसोक्त तुझ्यासमोर रडायच होत
खूप काही बोलायच होत
खूप काही ऐकायच होत
तुझ्या डोळ्यात स्वतःला पहायच होत
तुझ्या तोंडून माझ नाव ऐकायच होत
पण झाल ते ह्याहून खूप वेगळच होत
तुझ्याशिवाय मला जगाव लागल
तू रडताना मला हसाव लागल
तू थांबवताना मला जाव लागल
तुला पाहून मला लपाव लागल
जे झाल ते झेलाव लागल
ऐवढ होऊनही तुझ्यासाठी
फक्त तुझ्यासाठी
मला जगाव लागल ......
Unknown..

गुरुवार, १७ जानेवारी, २०१३

मित्रांनो / मैत्रिनिंनो / वाचकांनो / काव्य रसिकां नो आपल्या ढापलेल्या कविता या ब्लॉग ला आपण दिलेल्या भरभरून प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद .....
अश्याच कविता  फेसबुक वर पण वाचा 
त्यासाठी खली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा अणि पेज लाईक करा 


https://www.facebook.com/dpkavita


सोमवार, ७ जानेवारी, २०१३


♥♥ मित्र ♥♥
मित्राला दिलेले पैसे परत कधीच मागायचे नसतात...
कारण, मागितले तरी तो पैसे परत देत 
नाही........

मित्रानि पिताना दिलेला शब्द लक्षात कधी ठेवायचा नसतो... 
कारण, आठवणं करून दिली तरी तो विश्वास काही ठेवत 
नाही..... 

मित्राचा नको त्या वेळी आलेला फोन डीसकनेक्ट करायचा नसतो...
कारण, डीसकनेक्टकेला तरी तो घरी येणं टळत
नाही... 

मित्राला दिलेली गाडी पेट्रोल भरल्या शिवाय चालवायची नसते
कारण, टाकी रिकामी झाल्या शिवाय तो गाडी परत देतच
नाही....

मित्राला काही झाल तरी गर्ल फ्रेंड चा नंबर देता येत नाही 
कारण, काही झालं तरी तो तिला फोनकेल्या शिवाय रहात 
नाही.....

मित्राचा राग आला तरी त्याला सोडता येत नाही....
कारण दुख्खात असू आपण तेंव्हा तो एकट आपल्याला सोडत
नाही.... 

मित्र नको असला तरी त्याला सोडून पुढे जाता येत नाही 
कारण, जर हरवला तर तो आयुष्यात पुन्हा मिळत 
नाही....

|माझं आंधळ प्रेम….. ||
माझी ही एक मैत्रीण होती,
खुप शांत अन अल्लड स्वभावाची,
कधीतरी यायची लहर तेव्हाच ती,
लाजून गालातल्या गालात हसायची..
मधाच्या पोकळीतून बोल ऐकू यावे,
असं ती सुमधूर आवाजात बोलायची,
बोलता बोलता मग का कुणास ठाऊक,
ती अचानक गप्प होऊन जायची..
बागेतली फुले तीला आवडायच्याआधी,
ती त्या फुलांना आवडायची,
फुलेही तीची सवड बघून तिच्यासोबत,
आनंदाने लाडावून बागडायची…
तिच्यासोबत चालता चालता,
वाटही कमी पडत असे,
तिच्या सहप्रवासात नेहमीच,
वाट पावलांनाच संपताना दिसे…
अशी काहीशी ती मला खुप आवडायची,
रोज रोज मला दिवसाच्या स्वप्नातही दिसायची,
तिला विचारण्याची हिम्मत माझ्यात नव्हती,
पण तरीही माझ्या मनास तिचीच आस असायची..
एकदा असचं तळ्याकाठी बसून,
तिचं प्रतिबिंब तळ्यात पाहत होतो,
विस्कटू नये म्हणून तरंगाना,
शांत रहा म्हणून सांगत होतो…
तेवढ्यात तिने मला विचारलं,
आज काय झालं आहे तूला?
मी उत्तरलो माहित नाही पण
मला काहितरी सांगायचे आहे तूला..
तुझी दृष्टी होऊन मला,
तुझं व्हायचं आहे,
तेवढ्यात ती उत्तरली,
मला दृष्टी नसेल तरी चालेल,
पण तुला एकदा माझ्या मिठीत,
माझ्या ह्या आंधळ्या डोळ्यानी पहायचं आहे..♥

कॉलेज मध्ये आपल्या खूप मैत्रिणी असतात,
पण जी आपल्याला पाहुन सुंदर smile देते ना,
ती आपली खास मैत्रीण असते.

जी आपल्याला रोज SMS करते,
आणि जिच्या SMS la आपल्याला पण छान Reply द्यावसा वाटतो ना,
ती आपली खास मैत्रीण असते.

जिच्याशी बोलताना आपल्याला खूप मजा येते,
पण तिच्या नजरेला नजर देऊन आपण कधी बोलू शकत नाही,
ती आपली खास अशी मैत्रीण असते.

तिची पण अवस्था काही निराळी नसते,
कारण, ती पण आपल्याशी बोलणे टाळत असते ना,
ती आपली खास अशी मैत्रीण असते.

ती कधी कॉलेजला नाही आली तर,
जीची आपल्याला विचारपूस करावीशी वाटते ना,
ती आपली खास मैत्रीण असते.

कधी मित्रमैत्रिणींशी बोलताना जी आपली
बाजू घेऊन बोलते ना,
ती आपली खास मैत्रीण असते,

जिच्या प्रेरणेमुळेच आपल्याला अशी कविता करावीशी वाटते,
आणि जी आपल्या अशा कवितांना नाही आवडल्या तरी,
छान होती... अशी एक दाद देते ना,
ती आपली खास अशी मैत्रीण असते.

मि देईन कधी हाक तुला प्रिये
सांग साद मला तू देशील ना..
खूप अडखळीची आहे वाट ही
कधी कट्यांवरी पडेल टाच ही..
पडताना काळ्या अंधारात ह्या
सांग हात मला देशील ना..!!
तुझ्या प्रीतिची आहे ध्यास मला
तुझ्या भेटीची आहे आस मला..
एकटेपणाचा होइल भास् मला
सांग साथ मला तू देशील ना..!!
कधी रागवेन मि तुझ्यावरती
कधी असा भाड़ेंन तुझ्या संगती..
कधी येइल दडपण या मनावरती
सांग कुशीत मला तू घेशील ना..!!
मि देईन कधी हाक तुला प्रिये
सांग साद मला तू देशील ना..????

जे अशक्य वाटतय
ते स्वप्न मला पहाचय..

ज्या शञुचा कोणी पराभव करु शकत नाही त्याला मला हरवाचय.. 
कोणालाही सहन होत नाही अस दुःख मला सहन कराचय..

ज्या ठिकाणी धाडसी माणस जाण्यास धाडस करत नाही त्या ठिकाणी मला जाऊन धावाचय.. 

ज्या वेळी माझे भाऊ थकलेत पाय थकलेत, हात थकलेत , शरीर थकलय
त्या वेळेस मला समोर मला " एव्हरेस्ट " दिसतय त्या वेळी मला माझे
एक एक पाऊल त्या " एव्हरेस्ट " च्या दिशेने टाकाचय.....

तो " स्टार " मला गाठाचाय मला " सत्यासाठी " झगडाचय सर्घष कराचाय.. कुठलाही प्रश्न त्यासाठी विचरायचा नाही थांबा घ्यायचानाही..
माझी नर्कात जायची सुद्धा तयारी आहे पण त्याला कारण " स्वर्गीय " असल पाहिजे.

ती मला आवडली
न झोप उडून गेली ...

आयुष्याला नवी
दिशा मिळून गेली ...

प्रेमाचं रोपट
हृदयात लावून गेली ...

नव्या विश्वाची
ओळख होऊन गेली ..

कळली नाही प्रीत
मनी कशी फुलली ...

कधी माझ्या हृदयाची
राणी ती झाली ...

माझ्या मनाचं रान
ती बहरून गेली ...

माझा सारा वसंत
ती लुटून गेली ...

माझ्या भोळ्या मनाला
ती गुंतवून गेली ...

मला कायमचा
तिचा करून गेली..